Het bestuur van onze badminton vereniging zorgt ervoor dat de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om de badmintonsport te kunnen beoefenen in orde zijn. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding in handen en ontwikkelt het beleid voor de vereniging. De korte- en lange termijn doelen van BVA zijn in het BVA Beleidsplan 2021-2023 samengevat. Het BVA beleidsplan geeft richting voor de toekomst en duidelijkheid voor de leden.

Een keer per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de algemene ledenvergadering, ALV. Het dagelijks bestuur bestaat uit: